Onze Projecten


2007

In februari 2007 doneerden wij onze opbrengsten aan de Belgische Federatie van Voedselbanken. Dat is een organisatie die honger en verspilling van voedsel bestrijdt in België. In september 2007 gingen onze opbrengsten naar Moeders voor Moeders. Die vereniging verdeelt materiaal en voedsel aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel moeilijk hebben.

Lees meer

2008

De opbrengsten van oktober 2008 gingen naar het sociale restaurant Kome Nete in Lier. Zij bieden mensen die het financieel niet breed hebben een lekkere, gezonde maaltijd aan in een gezellige omgeving. In december van datzelfde jaar steunden wij nog twee verenigingen. Een deel van de opbrengsten ging naar Kiwanis. Dat is een internationale organisatie van serviceclubs. Zij verzamelen geld om verder te verdelen over verschillende goede doelen. De donatie dat jaar ging naar kerstpakketten voor minderbedeelden. Het andere deel ging naar DAKANT. Dat is een vereniging die zich, met de hulp van vrijwilligers, inzet voor de daklozen van Antwerpen.

Lees meer

2009

In april 2009 steunden wij vier lopers van de DVV Antwerp 10 Miles. Zij liepen ten voordele van Sint-Rafaël, een kleuter- en lagere school voor buitengewoon onderwijs. In oktober 2009 doneerden wij een bedrag ten voordele van G-sporten in Sint-Katelijne-Waver. De term G-sport omvat alle sporten waar personen met een handicap of beperking aan kunnen deelnemen. Een maand later, in november 2009, doneerden wij onze opbrengsten aan Huize Eyckerheide. Dat is een tehuis voor volwassen personen met een motorische en mentale handicap in Wintam (Bornem). In december 2009 steunden wij twee goede doelen. Een deel van het geld ging naar Huize De Steiger in Bornem. Zij hebben twee afdelingen: een bezigheidstehuis en een dagcentrum voor gehandicapten. Het andere deel ging naar Ergasia, een vereniging die mensen met autisme aan werk probeert te helpen.

Lees meer

2010

In februari 2010 gingen onze opbrengsten naar vzw ’t Sociaal Profijtje. Dat is de sociale kruidenier van het sociaal centrum in Mechelen. Zij bieden producten tegen lage prijzen aan aan mensen die moeten leven van een weekloon of bestaansminimum. In maart 2010 doneerden wij onze opbrengsten aan De Stappaert, een deelwerking van De Trap. Die vzw geeft 17- tot 25-jarigen met acute problemen de kans om stap voor stap op eigen benen in het leven te staan. In augustus 2010 steunden wij een dagopvangcentrum voor dak- en thuislozen, namelijk Inloophuis De Steenhouwer. Net als in 2008 doneerden wij in november 2010 opnieuw onze opbrengsten aan Dakant. Dat is een vereniging die zich, met de hulp van vrijwilligers, inzet voor de daklozen van Antwerpen.

Lees meer

2011

In januari 2011 doneerden wij voor de tweede keer een bedrag ten voordele van G-sporten in Sint-Katelijne-Waver. De term G-sport omvat alle sporten waaraan personen met een handicap of beperking kunnen deelnemen. In maart 2011 gaven wij financiële steun aan de afdeling van Welzijnsschakel in Niel. Zij bieden kansen aan mensen die sociale uitsluiting ervaren door armoede of afkomst, door hen te ontmoeten in hun eigen buurt. In september van 2011 steunden wij twee goede doelen. Een deel van de opbrengst doneerden we aan de stad Mechelen om kansarmen de kans te geven om te sporten. Het andere deel ging naar de sociale kruidenier ’t Hofke  in Lier. Zij verstrekken goedkoop basisproducten aan mensen in nood. Ook in oktober steunden wij meer dan een goed doel. Een deel van de opbrengsten ging naar tehuizen voor gehandicapten in Bornem. Zo schonken we een bijdrage aan Huize De Steiger en aan Huize Eyckerheide. Daarnaast financierden we ook een Leerwerkproject in Schoten.

Lees meer

2012

In maart 2012 gaven wij net als het jaar daarvoor financiële steun aan de afdeling van Welzijnsschakel in Niel. Zij bieden kansen aan mensen die sociale uitsluiting ervaren door armoede of afkomst, door hen te ontmoeten in hun eigen buurt. In juni van 2012 gingen onze opbrengsten naar twee goede doelen. Een deel ging naar De Regenboog  in Putte. Dat is een open huis waar mensen in nood terecht kunnen voor een babbel en een kop koffie. Het andere deel gaven we aan De Lage Drempel in Mechelen voor een tuinierproject samen met Velt. De Lage Drempel is een gemeenschap waarin armen en niet-armen elkaar kunnen ontmoeten. In november 2012 gaven we financiële ondersteuning aan CKG De Kleine Vos. Dit is een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning in Borgerhout. In december 2012 gaven wij voor de derde keer een schenking aan DAKANT. Dat is een vereniging die zich, met de hulp van vrijwilligers, inzet voor de daklozen van Antwerpen. Ook gaven we in december 2012 financiële ondersteuning aan vzw De Haven.

Lees meer

2013

In maart 2013 gaven wij net als in 2011 en 2012 financiële steun aan de afdeling  Welzijnsschakel  in Niel. Daarnaast steunden we  ook Welzijnsschakel Tochtgenoten in Hemiksem. Zij bieden kansen aan mensen die sociale uitsluiting ervaren door armoede of afkomst, door hen te ontmoeten in hun eigen buurt. In mei 2013 gingen onze opbrengsten naar meerdere goede doelen. Zo ging er een deel naar het OCMW in Schoten, zodat zij energiezuinige maatregelen konden nemen voor kansarmen. Daarnaast steunden we die maand ook de Welzijnsschakel Wijnegem: De Lage Dorpel. In juni 2013 steunden wij het OCMW in Aartselaar. Zij investeerden het geld in kledij en schoenenbons. We gaven voor de vierde keer een schenking aan DAKANT. Deze keer als hulp naar hun zoektocht voor een nieuw pand. vzw Dakant  is een vereniging die zich, met de hulp van vrijwilligers, inzet voor de daklozen van Antwerpen.

Lees meer

2014

Ook dit jaar steunden wij in maart de afdeling van Welzijnsschakel in Niel. Zij bieden kansen aan mensen die sociale uitsluiting ervaren door armoede of afkomst, door hen te ontmoeten in hun eigen buurt. In mei 2014 gingen de opbrengsten naar ’t Schakeltje in Borsbeek. Die vereniging zet zich in voor armoedebestrijding bij kinderen in de gemeente. Daarnaast steunden wij in september 2014 nogmaals de Welzijnsschakel, dit keer de afdeling Tochtgenoten in Hemiksem. We gaven voor de vijfde keer een schenking aan DAKANT. Dat is een vereniging die zich, met de hulp van vrijwilligers, inzet voor de daklozen van Antwerpen. In december 2014 schonken wij onze opbrengsten aan de vzw Appel en een ei. Dat is een goedkopere kruidenierszaak in Schoten voor minderbedeelden die het OCMW doorverwijst.  

Lees meer

2015

Op 26 november 2015 steunden wij Kamiano vzw. Zij bieden aan +/- 350 daklozen en mensen in moeilijkheden gratis warme maaltijden aan. Noodlijdenden van de Stad kunnen er ook terecht voor een warme douche, medische eerstelijnszorg en juridische en administratieve hulp. Een maand later, steunden wij,  TEJO te Lier, zij bieden gratis kortstondige therapie aan jongeren.

Lees meer

2016

In januari 2016 steunden wij twee goede doelen. Een deel ging naar Weggeefwinkel ’t Donorke. Zij gaan de strijd aan met sociale armoede en vereenzaming. Het andere deel ging naar OCMW Schoten, meer bepaald de doorgangswoningen, die daklozen een tijdelijke huisvesting van maximaal drie maanden aanbieden. In december 2016 steunden wij vzw De Stappaert, met name deelwerking ‘Het Smolder‘. Dit is een  opvanghuis voor alleenstaande moeders. “Het Smolder” geeft jonge moeders met een tekort aan houvast op één of meer levensdomeinen, kansen om hun baby of peuter in de meest optimale omstandigheden een juiste levensstart te geven . Ook in december gaven wij net als in 2013 en 2014 een  financiële bijdrage aan Welzijnsschakel Tochtgenoten in Hemiksem.

Lees meer

2017

In februari 2017 steunden wij twee goede doelen. Zo hebben wij in samenspraak met de gemeente Schoten een cheque overhandigd aan vzw Anapneusis, zij zorgen voor de huisvesting van maatschappelijk kwetsbare personen. Zij worden meestal doorverwezen vanuit de onthaalcentra van CAW Antwerpen en het OCMW. Ook te Wijnegem steunden wij na overleg met de gemeente WZS De Lage Dorpel. Een laagdrempelig initiatief voor lokale solidariteit. Zo organiseren zij ondermeer een wekelijks ontmoetingsmoment op vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur waarbij bij een tasje koffie of thee, vrijblijvend tijd wordt vrijgemaakt. In maart 2017 hebben wij Moeders voor Moeders gesteund en dit in samenspraak met Stad Antwerpen, meer bepaald schepen Duchateau en zijn kabinet. De VZW Moeders voor Moeders zet zich sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen. Meer dan 160 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben. In april 2017 schonken we 1 EP met wasproducten en 2 DD’s met verzorgingsproducten aan Moeders voor Moeders. In mei van dit jaar steunden wij een gemeente die anoniem wenst te blijven: ‘Elk kind verjaart. Elk kind verdient een feestelijke verjaardag. Daarom hebben wij onze gift geschonken aan een anonieme organisatie die zich inzet om verjaardagspakketten samen te stellen voor kinderen waarbij dit niet evident is. Zij zorgen ervoor dat ieder kind zijn verjaardag kan vieren.’ Een prachtig initiatief!   In december schonken we nieuwe tafelbekleding aan Winterwerking victor 4 & 5.    

Lees meer

2018

In maart 2018 gaven wij naar goede gewoonte een financiële bijdrage aan vzw Tochtgenoten te Hemiksem. In mei van dit jaar konden wij in samenwerking met de gemeente Schoten twee cheques weggeven: 1 voor vzw Feestvarken, een vereniging die vindt dat elk kind het recht heeft om zijn verjaardag te kunnen vieren en 1 voor het Buddy-project van het OCMW Schoten. Het Buddy-project is een onderdeel van het lokaal opvanginitiatief. In december 2018 gaven we een bijdrage voor de nieuwe keuken voor Victor 4 & 5. In de daklozenshelter Victor 4 krijgen mensen een bed, een maaltijd en de kans om te douchen en kleren te wassen. Ze krijgen ook de mogelijkheid om even te bekomen. Zo is er bijvoorbeeld een filmzaaltje ingericht met gezellige oude zetels. Haiyet Benabid coördineert de nachtopvang Victor 4, ze gelooft niet enkel in een “bed-bad-brood-benadering”, maar wil mensen ook enigszins comfort bieden, hen helpen hun leven terug in orde te krijgen. Ze zorgen er voor de mensen, en het beetje luxe dat ze  aan hen kunnen bieden, geven ze graag. Maar ze willen wel dat de mensen terug een dak boven hun hoofd krijgen. Ze werken mee aan hun integratie in de maatschappij. Haiyet wil daarom in Victor 4 & 5 een huiselijkheid creëren die een bommagevoel oproept; meubels die doen denken aan de woonkamer van oma.  Eén van haar dromen is een nieuwe keuken voor Victor 4 &  5, en dan bedoelt ze niet enkel de keuken op zich maar ook wil ze hiermee een gevoel…

Lees meer

2019

In juni 2019 konden wij in samenwerking met de gemeente Schoten een cheque weggeven aan ‘Sarah geeft‘. Wie is Sarah geeft? In 2018 werd Sarah Speltinckx tijdens haar vrijwilligerswerk bij het Huis van het Kind geconfronteerd met twee mama’s die niets hadden: geen pampers, geen melk, geen kleding,… Ze vroeg via een facebook-bericht of iemand hen kon helpen. De reacties waren overweldigend en drie weken later stond haar huis boordevol kinderspulletjes… En Sarah Geeft was geboren. Wat is Sarah Geeft? Sarah Geeft is een ruil- en geefwinkel met kinderspullen en speelgoed voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Sarah en haar echtgenoot Frank hebben dit initiatief opgestart en ondertussen zijn er 8 vaste vrijwilligers die het draaiende helpen houden. Daarnaast komen regelmatig nog andere vrijwilligers hun steentje bijdragen. Hoe werkt het? Om lid te worden betaal je jaarlijks 10 euro per kind. Daarvoor krijg je 20 Sarah Geeft-jetons waarmee je in de winkel kinderspullen kan aanschaffen zoals kledij, schoenen, badartikelen, eten en drinken,… Kledij die te klein geworden is kan omgeruild worden voor nieuwe jetons. Een heel mooi initatief vinden wij :). Eveneens in juni steunden we Welzijnsschakel Tochtgenoten in Hemiksem. Zij bieden kansen aan mensen die sociale uitsluiting ervaren door armoede of afkomst, door hen te ontmoeten in hun eigen buurt.

Lees meer

2020

In juni van dit jaar mochten we samen met de gemeente Schoten, met veel plezier een cheque van 2.500 euro overhandigen aan speelotheek Foliant, waar kinderen en volwassenen speelgoed kunnen uitlenen. Zo steunen we niet alleen het goede doel maar geven we ook een duurzame bestemming aan het opgehaalde textiel. Via de vrijetijdspas krijg je 50% korting, waardoor je voor 7,50€ een gans jaar met je kids kan gaan spelen en speelgoed uitlenen! In december schonken we voeding aan vzw Twinkeltje te Borsbeek, Twinkeltje verdeelt voedselpakketten aan personen die ondanks alle sociale voorzieningen en het uitputten van hun rechten toch tussen alle wettelijk voorziene vangnetten vallen.

Lees meer

2021

In mei 2021 schonken we een wasmachine en droogkast aan JUMP,  een project dat gerealiseerd werd door Stad Antwerpen,  Mind The Gap en KAVKA.  JUMP is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor kwetsbare jongeren in Kavka Oudaan. Deze jongeren vinden er een warme ruimte, een luisterend oor, advies of een eventuele doorverwijzing naar verdere hulpverlening. Jump is er voor jongeren die op zoek zijn naar een warme plek om te chillen, iets te eten, te douchen of gewoon even tot rust te komen. Ze hebben ook computers om bijvoorbeeld een appartement, een nieuwe job of een studie te zoeken of voor school te werken. Jongeren zijn welkom bij Jump elke maandag, dinsdag en donderdag van 14u tot 19u. In juni van dit jaar schonken we samen met de gemeente Schoten een cheque van 2500€ aan de NEET-jongeren van Youthstart. NEET staat voor ‘not in employment, education or training’. Het zijn jongeren die op alle vlakken onder de radar blijven. Ze vinden hun plaats niet in onze samenleving en zitten ontmoedigd thuis of zelfs op straat. Tijdens een achtdaagse training worden de talenten in hen naar boven gehaald en wordt er gewerkt aan een plan voor de toekomst. De achtdaagse training wordt afgesloten met een jurypresentatie van hun droomplan. In Schoten behaalden vorig jaar 14 jongeren hun certificaat. Dat is een hele mooie prestatie! In juli schonken we choco en koffie aan het OCMW van Wijnegem, dit zal gebruikt worden voor de voedselbedeling.

Lees meer

2022

In april 2022 gingen onze opbrengsten naar twee goede doelen. Zo gaven we samen met de gemeente Schoten een cheque van 1500€ aan het klasje in het lokaal De Park-Iet, het kleine schuurtje achter De Riddershoeve bij het gemeentepark, alle Schotense basisscholen hebben daar in samenwerking met het lokaal bestuur een gezamenlijke onthaalklas ingericht voor Oekraïense vluchtelingen. Tot aan de zomervakantie ligt de focus op welbevinden, traumabegeleiding en de Nederlandse taal. Ook gaven we een cheque van 1000€ aan jeugdhuis Kaddish, die drie keer per week haar deuren openstelt voor de Oekraïnese jongeren. In december steunden we vzw Tochtgenoten met voedsel- en verzorgingspakketten voor baby’s en gezinnen t.w.v. 750€. Welzijnsschakel Tochtgenoten is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in nood in Hemiksem. Elke week staan hun vrijwilligers ter beschikking om hulp te bieden aan een tachtigtal gezinnen.

Lees meer

2023

In april van dit jaar mochten we samen met de gemeente Schoten een cheque van 2500€ overhandigen aan Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren). Deze zal het geld gebruiken voor haar nieuw project. In samenwerking met nabijgelegen zorgcentrum ‘De Vier Notelaars’ en Schotens sociale kruidenier ‘Appel & Ei’ komt er een geeftuin op het perceel langs de Sluizenstraat te Schoten. Fruit en groenten uit die tuin zullen mee de voorraadkast vullen van Schotenaren die het moeilijk hebben.

Lees meer