2008

De opbrengsten van oktober 2008 gingen naar het sociale restaurant Kome Nete in Lier. Zij bieden mensen die het financieel niet breed hebben een lekkere, gezonde maaltijd aan in een gezellige omgeving.

In december van datzelfde jaar steunden wij nog twee verenigingen. Een deel van de opbrengsten ging naar Kiwanis. Dat is een internationale organisatie van serviceclubs. Zij verzamelen geld om verder te verdelen over verschillende goede doelen. De donatie dat jaar ging naar kerstpakketten voor minderbedeelden.
Het andere deel ging naar DAKANT. Dat is een vereniging die zich, met de hulp van vrijwilligers, inzet voor de daklozen van Antwerpen.