Geschiedenis


Drie vrouwen met een missie: de minderbedeelden in onze samenleving een hart onder de riem steken. Dat idealisme lag in 1999 aan de grondslag van onze vzw.

Om de minderbedeelden in België te helpen, besloten we vzw Mensenzorg op te richten. Met die vzw wilden we zo veel mogelijk kleding inzamelen en herverdelen onder de mensen die het nodig hebben.

Hoewel er al enkele gelijkaardige organisaties bestonden, waren we vastberaden onze organisatie te doen slagen. Sociale hulp is er namelijk nooit genoeg.

Om de organisatie van de vzw zo efficiënt mogelijk te houden, wilden we de vzw vanaf de oprichting zo kleinschalig mogelijk houden. We begonnen dan ook met een klein verdeelcentrum in de Onderwijsstraat in Antwerpen.

Toch was dit niet altijd even vanzelfsprekend. Naarmate het vertrouwen in de vzw groeide, kregen we namelijk meer en meer aanbiedingen van verschillende gemeenten om daar vaste ‘ophalers’ te worden.

Daarom besloten we na verloop van tijd het verdeelcentrum te sluiten en ons enkel nog op ophalingen te concentreren. Onze vzw heeft dan ook de nodige vergunningen om in heel België te mogen ophalen. In plaats van de kleding zelf te sorteren, leveren we ze aan sorteercentra. Met die opbrengst proberen we zo veel mogelijk goede doelen in de buurt te steunen.

Vandaag de dag wordt de kleinschaligheid van de vzw dus nog steeds behouden. Zo kunnen we op kleine schaal daadwerkelijk helpen en zijn we niet enkel bezig met het draaiende houden van een veel te grote organisatie. Het is dan ook dankzij een klein aantal gemotiveerde medewerkers dat de vzw zo doeltreffend is.