Persbericht

20/10/16

 

Antwerps tweedehandstextiel krijgt nieuwe inzamelpunten en wordt lokaal gerecycleerd

 

In de stad Antwerpen verdwijnen alle textielcontainers op het openbare domein. Voortaan zal de non-profitsamenwerkingsovereenkomst ‘De Collectie’ de textielinzameling organiseren. De stad Antwerpen sloot daarvoor met De Collectie een concessieovereenkomst af. Zo komt er een einde aan de wildgroei van textielcontainers. Er zal maximaal ingezet worden op lokaal hergebruik van het ingezamelde textiel met aandacht voor recyclage en upcycling. De ophaling zal enerzijds huis-aan-huis en anderzijds via containerparken en nieuwe inzamelpunten verspreid over de stad verlopen. Deze nieuwe werking zal mee gerealiseerd worden door sociale-economiebedrijven. De hele opbrengst zal naar goede doelen gaan.

In stad Antwerpen zijn er momenteel heel wat plaatsen waar textielcontainers op het openbare domein staan. Verschillende organisaties plaatsen en ledigen deze containers, waardoor de textielinzameling in de stad niet gecoördineerd verloopt. Daarom besloot de stad midden 2015 om dit beleid te centraliseren en hiervoor een concessie uit te schrijven.

Het non-profitsamenwerkingsverband De Collectie kreeg deze concessie toegewezen en zal voortaan de textielinzameling in de stad organiseren. “Niet alleen voert de stad hiermee een veel transparanter beleid, we maken ook meteen komaf met de wildgroei aan textielcontainers op het openbare domein”, zegt Antwerps schepen voor stads- en buurtonderhoud Philip Heylen.

Non-profitsamenwerkingsverband

Oxfam, Wereld Missiehulp, Mensenzorg, Kindervriend en De Kringwinkel Antwerpen slaan onder de noemer ‘De Collectie’ de handen in elkaar om de textielophaling in de stad een niveau hoger te tillen. Frank Dingemans, woordvoerder van De Collectie: “We zijn ervan overtuigd dat we samen veel meer oud textiel kunnen inzamelen dan tot op heden het geval was. Bovendien zetten we maximaal in op lokaal hergebruik van het ingezamelde textiel.”

Nieuw netwerk en inzamelpunten

De groene, rode en nog anders gekleurde textielcontainers verdwijnen kortelings dus allemaal uit het straatbeeld. In de plaats komt een netwerk dat enerzijds inzet op huis-aan-huisophaling en inzameling via de stedelijke containerparken, anderzijds komt er een groot aantal locaties bij van nieuwe brengpunten. Deze zullen alle soorten textiel verzamelen: tweedehandskledij, lakens en dekens, maar ook grotere lappen stof. Voor de plaatsing en de ophaling lopen er gesprekken met bpost en de NMBS. Er zullen ook een heel aantal gebouwen van de stad zich bij dit netwerk aansluiten.

Schepen Philip Heylen: “Naast initiatiefnemers van deze concessie wil de stad het lokaal hergebruik van textiel maximaal stimuleren door zelf een aantal brengpunten te organiseren. Vandaag openen we er eentje hier in de Permeke-bibliotheek, de komende maanden en jaren willen we naar een zo groot mogelijk aantal brengpunten gaan binnen de stedelijke infrastructuur.”

Lokaal en duurzaam

De Collectie wil haar textielinzameling zo duurzaam en lokaal mogelijk organiseren. “Zo gaan de inkomsten naar goede doelen. De nieuwe werking zoals ophalen en sorteren zal mee gerealiseerd worden door sociale-economiebedrijven. Op twee jaar tijd vertaalt zich dat in 81 bijkomende jobs”, vertelt Marc Van Peel, schepen voor industrie en werk. Verder wordt er ook maximaal ingezet op recyclage en upcycling van het textiel.

Frank Dingemans, woordvoerder van De Collectie: “ Op korte termijn zetten we voort in op bestaande en nieuwe upcycling-initiatieven. We denken aan How to’s die in een paar beelden uitleggen hoe je bv. van een versleten trui een paar wanten kan maken, een mandje voor de hond of de kat. Ook zullen we afgedankt textiel verder aanbieden aan professionele designers die dit dan weer verwerken in meubilair en/of andere toepassingen. Op lange termijn gaan we onderzoeken hoe we op vezelsoort kunnen uitsorteren om zo bv. iets te betekenen in de keten van duurzame isolatiematerialen.”

facebook_cover_Collectie