2017

In februari 2017 steunden wij twee goede doelen.

Zo hebben wij in samenspraak met de gemeente Schoten een cheque overhandigd aan vzw Anapneusis, zij zorgen voor de huisvesting van maatschappelijk kwetsbare personen. Zij worden meestal doorverwezen vanuit de onthaalcentra van CAW Antwerpen en het OCMW.

Ook te Wijnegem steunden wij na overleg met de gemeente WZS De Lage Dorpel. Een laagdrempelig initiatief voor lokale solidariteit.

Zo organiseren zij ondermeer een wekelijks ontmoetingsmoment op vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur waarbij bij een tasje koffie of thee, vrijblijvend tijd wordt vrijgemaakt.

In maart 2017 hebben wij Moeders voor Moeders gesteund en dit in samenspraak met Stad Antwerpen, meer bepaald schepen Duchateau en zijn kabinet.

De VZW Moeders voor Moeders zet zich sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen. Meer dan 160 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben.

In april 2017 schonken we 1 EP met wasproducten en 2 DD’s met verzorgingsproducten aan Moeders voor Moeders.

In mei van dit jaar steunden wij een gemeente die anoniem wenst te blijven: ‘Elk kind verjaart. Elk kind verdient een feestelijke verjaardag. Daarom hebben wij onze gift geschonken aan een anonieme organisatie die zich inzet om verjaardagspakketten samen te stellen voor kinderen waarbij dit niet evident is. Zij zorgen ervoor dat ieder kind zijn verjaardag kan vieren.’ Een prachtig initiatief!

 

In december schonken we nieuwe tafelbekleding aan Winterwerking victor 4 & 5.